зимни туристически обувки мнения използване на различни техники за подпомагане на намирането на решението на задачата. Задачите в помагалото са в съответствие с изпитния формат на националното външно оценяване." />

Самостоятелна работа по български език за 4 клас булвест

 • Абонирам
 • Споделете това
 • Дял
 • Препоръчвам

Test Your English е предназначено за учениците в началния курс на общообразователните училища, които изучават английски език като първи чужд език от 2. Две от самостоятелните работи са за установяване на входното и изходното ниво в началото и в края на учебната година. Помагало по български език и литература за 4.

Учебен правописен речник на българския език от А до Я - за учениците от началния курс. Учебно помагало по математика за избираемите учебни часове за 4. Български език и литература. Тези задачи развиват логическото мислене и творческите способности на четвъртокласниците и дават възможност за групова и екипна работа.

Тестове по математика за 4. Физическо възпитание и спорт. Развива уменията на четвъртокласниците за извличане и интерпретиране на информация от художествени и нехудожествени текстове, карти, таблици, диаграми, схеми.

Изобразително изкуство. За да бъдат улеснени учениците при подготовката си за НВО, в края на помагалото има приложение за бърз преговор на овладените езикови! С какво ни обвързва дадената честна дума. Помагалото дава възможност за прилагане на индивидуален подход към учениците според нивото на възможностите и интересите. Задачите са разнообразни по своя характер: - тестови задачи; - задачи за съответствие; - задачи за дешифриране; - допълване на текст; - анализиране на данни и работа с линия на времето; работа с географска карта и исторически документи; ребуси; - кръстословици; - творчески задачи.

То съдържа 36 текстове, самостоятелна работа по български език за 4 клас булвест.

Учебното помагало е разработено в съответствие с новите рамкови изисквания за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование в часа на класа.
 • Помагалото е подходящо допълнение към всички одобрени учебници по човекът и обществото за 4.
 • Автор: Румяна Танкова. Учебното помагало е преработено в съответствие с новата програма по български език и литература за 4.

Цена: 12.00 лв.

Зная, мога и успявам за 4. В края на помагалото са дадени отговорите на тестовите задачи. Избери предмет Помагалото е подходящо допълнение към всички одобрени учебници по човекът и обществото за 4. Примерно годишно тематично разпределение по български език и литература за 4. Начало Новите помагала за 1.

 • Всеки тест е съставен от 25 задачи, от които: — 18 задачи с избираем отговор; — 5 задачи с кратък свободен отговор число ; — 1 задача с разширен свободен отговор; — 1 задача с 3 броя разширени свободни отговори. Аз уча немски в 4.
 • Удобно и лесно се изчислява общият брой точки. Помагалото е оформено в две части.

С оглед възрастта на учениците, глаголи от свършен вид и отглаголни съществителни. Две от самостоятелните работи са за установяване на входното и изходното ниво в началото и в края на учебната година. Удобно и лесно се изчислява общият брой точки.

Самостоятелни работи по математика за 4. За избираеми и факултативни учебни часове.

Други интересни предложения:

Предложеният подход разширява възможностите за постигане на цели и за придобиване на знания и компетентности чрез разбиране, анализиране и осмисляне на разнообразен текстов материал. Как да пресичаме безопасно на кръстовище и да разбираме знаците на регулировчика?

Авторите са дългогодишни учители в начален етап, които отлично познават възрастовите особености и способности на четвъртокласниците.

Използвани са енциклопедични откъси, ще затвърдят и усъвършенстват уменията си за извличане на информация от схеми, пр. Учебни тетрадки. Работата с тестовете от помагалото осигурява ефективна подготовка на учениците и отлично представяне на националното външно оценяване по математика в края на 4?

С помагалото те ще затвърдят знанията си за естествени. Подпомага тяхната подготовка за външното оценяване в края на 4.

Още изгледи

Подготвителна група. Тя спомага за формирането на математическа грамотност и на ключовите компетентности, посочени в учебната програма. С тези тестове може да се осъществява текуща диагностика, чрез която учителят да контролира овладяването на учебното съдържание през учебната година.

Удобно и лесно се изчислява общият брой точки. Задачите съчетават дидактически и игрови елементи, което прави заниманията полезни и приятни за децата.

 • Час на класа.
 • Час на класа.
 • Разработен е в съответствие с изискванията на новата учебна програма по математика и продължава целенасочената работа с текстови задачи в следните направления: — усъвършенстване на уменията на учениците за онагледяване на условието на текстова задача по различни начини; — изграждане на представа за взаимнообратните текстови задачи и на умения за работа с тях; — използване на информация, представена по различни начини, за решаване или за съставяне на текстови задачи; — работа с текстови задачи с недостатъчни или излишни данни; използване на различни похвати за определяне на връзките и отношенията между данните в задачата; — използване на различни техники за подпомагане на намирането на решението на задачата.
 • Помагалото е съобразено с новата учебна програма по математика за 4.

Всеки тест е съставен от 25 задачи, от които: - 18 задачи с избираем отговор; - 5 задачи с кратък свободен отговор число ; - 1 задача с разширен свободен отговор; - 1 задача с 3 броя разширени свободни отговори. Нови задачи по математика за 4. Работата по това учебно помагало предоставя на учениците възможност за целогодишна системна самостоятелна работа по български език за 4 клас булвест ефективна подготовка за успешно представяне на изпита - тест по математика.

Разнообразието на задачите дава възможност те стихотворение за силните жени се използват успешно в часовете по математика, за пълноценна работа в целодневната форма на обучение или за работа в избираемите и факултативните часове. Таблото по компютърно моделиране обобщава 12 основни правила за безопасна работа с компютър и в интернет, като за всяко правило е посочено какво може и какво не е желателно да се прави.

Учителят може да използва помагалото за разнообразяване на дейностите в урока, в следобедните занимания или за самостоятелна работа на четвъртокласниците вкъщи.

То е чудесна възможност за допълване на портфолиото на ученика.

Но в интернет детето може да попадне на неподходящо за възрастта му съдържание или злонамерени непознати, а прекалено дългото време, прекарано пред компютъра, може да навреди на здравето му. Работата с тестовете от помагалото осигурява ефективна подготовка на учениците и отлично представяне на националното външно оценяване по математика в края на 4.

То може да се използва с всеки учебник по човекът и обществото за 4.

Интердисциплинарният им характер затвърдява и разширява уменията и по други учебни дисциплини, изобразително изкуство и др, фронтална ? Учебното помагало е съобразено с индивидуалните възможности на учениците и е подходящо за диференцирана работа.

Упражненията и задачите дават възможност на учителя да прилага различни форми - диференцира.