Сегашно перфектно време в английски език

  • Абонирам
  • Споделете това
  • Дял
  • Препоръчвам

Правилни глаголи При правилните глаголи имаме правило, по което образуваме втората и третата форма на глагола. Jul 27th, Английски думи, които е добре да научите Tue.

Правилни глаголи.

We have play ed tennis. Ако искате да зададете въпрос с въпросителна дума what, where, when, how, etc. I have play ed tennis. Направете бърз тест върху граматиката:. Запомнете: Казваме for , когато използваме период — for three years, for two weeks. Ключови думи — ever, never.

Когато говорим за действие, но още продължава. I have never seen this film. Да разгледаме следния пример:. Индивидуално В група от двама. Спря ли вече да вали.

Как се образува:. Промоционална цена 16лв. Запомнете: Казваме for , когато използваме период — for three years, for two weeks.

Том си търси ключа. За неправилните глаголи нямаме правило.

  • Jim has climbed Everest.
  • You have to finish following quiz, to start this quiz:. Към граматиката за ниво Intermediate Intermediate.

Използвайте само запетай, за да отделите отговорите. Към граматиката за ниво Elementary Малко напреднали. You have play ed tennis. Спря ли вече да вали. Знаеш ли, видяла ли си я тук. Has it play ed tennis.

Новини от UK Само за възрастни Повишава се минималната заплата, но също така се увеличават и сметките Тестове за гражданство на Великобритания: Банди помагат на кандидати да получат британско гражданство с измама Спираме сайтът novini.

Results 0 of 7 questions answered correctly Your time: Time has elapsed You have reached 0 of 0 points, 0 Average score. Когато трябва да разкажем за събитие, което е станало съвсем неотдавна или дори току-що.

Не знаем и не се интересуваме кога ще завърши. You have reached 0 of 0 points, 0. Към граматиката за ниво Beginner Начинаещи Към граматиката за ниво Elementary Малко напреднали Към граматиката за ниво Pre-intermediate Pre-intermediate Към граматиката за ниво Intermediate Intermediate Към граматиката за ниво Upper-intermediate Upper-intermediate. He has play ed tennis. Свържи се с нас За сайта! Глаголите в английския език се разделят на две големи групи - правилни и неправилни.

Лични данни, сегашно перфектно време в английски език.

She has play ed tennis. How have you play ed tennis? Присъствено само за гр. За неправилните глаголи нямаме правило.

  • He has play ed tennis.
  • Когато трябва да разкажем за събитие, което е станало съвсем неотдавна или дори току-що.
  • Has she play ed tennis?
  • Направете бърз тест върху граматиката: Бройни и редни числа.

You must sign in or sign up to start the quiz. You might also like: Нова програма за здравно и сексуално обучение ще бъде въведена до г. We have play ed tennis. Jul 24th, Том си търси ключа. Обобщаваща таблица. Новини от UK Само за възрастни Повишава се минималната заплата, но също така се увеличават и сметките Тестове за гражданство на Великобритания: Банди помагат на кандидати да получат британско гражданство с измама Спираме сайтът novini.

Имаме някои правописни особености за добавяне на буквите -ed към правилните глаголи, сегашно перфектно време в английски език. Превеждаме на български език в сегашно време?

Запомнете: Казваме for , когато използваме период — for three years, for two weeks и казваме since , когато посочваме откога се извършва действието — since , since birth, since last week.

Том си търси ключа. Have we play ed tennis? Type your comment here… Submit Comment.

Неправилни глаголи За неправилните глаголи нямаме правило. Имаме някои правописни особености за добавяне на буквите -ed към правилните глаголи.

You have already completed the quiz before.