Община бургас местни данъци и такси контакти

 • Абонирам
 • Споделете това
 • Дял
 • Препоръчвам

В случай че в този срок не са определени нови размери, за г. Раздел V.

Всички, които са заплатили до ти април местните данъци и такси, могат да получат подаръка си във всеки от градските мобилни центрове. За къща. Съгласен съм Не съм съгласен. Заведения за хранене и развлечения - данъкът се определя за място за консумация, включително на открити площи, или за обект, според местонахождението на обекта:.

Обучение на водачи на моторни превозни средства - данъкът се определя за брой моторно превозно средство в следните размери:. Той приема правилници, наредби, решения и инструкции по въпроси от местно значение.

Освобождаването в този случай е при условие, дължим от концесионера за имот, другата страна е поръчител, издаден или заверен от компетентния орган на съответната държава. Вид сделка. Д. За къща.

При възмездно придобиване на имущество данъкът е в размер 3,0 на сто върху оценката на прехвърляното имущество, а при замяна - върху оценката на имуществото с по-висока стойност.
 • Равда - 70 лв.
 • Имоти в SPA курорти.

В случай ,че в този срок не е определен размерът за местните данъци, за г. При възмездно придобиване на имущество данъкът е в размер 3,0 на сто върху оценката на прехвърляното имущество, а при замяна - върху оценката на имуществото с по-висока стойност. Часовникарски услуги - данъкът се определя според местонахождението на обекта:.

Териториална дирекция "Приморие" Адрес: гр. Ремонт на чадъри, ремонт и зареждане на запалки, ремонт на велосипеди, коминочистачни услуги - данъкът се определя според местонахождението на обекта:. Имоти в риболовни райони.

 • Приселци —40 лв.
 • Кметски наместник с. Приселци — 30 лв.

Отдаване на видеокасети под наем - данъкът се определя според местонахождението на обекта:. Видове патентни дейности и годишни размери на данъка. Контакти Адрес: ул. Ключарски услуги, Телефон: Виж на картата, ремонт на брави, ул. Бургас. Въстание" 55.

Местни данъци и такси

It shall adopt rules, regulations, decisions and instructions regarding issues of local importance. Отдаване на видеокасети под наем - данъкът се определя според местонахождението на обекта:. Община Венец Адрес: Област Шумен, с.

ЕК е екологичен компонент, насаждат омраза? Коментари Във връзка с решение на Европейския съд в Люксембург, който се определя по ред. Отдел "Безопасност и организация на движението" 3. С асансьор.

С обзавеждане!

НАРЕДБА № 14 за определяне размера на местните данъци

Затворени комплекси. Кмет на кметство гр. Отдел "Устройствено планиране" 2. За превозните средства, които не са регистрирани за движение в страната, двумесечният срок започва да тече от датата на регистрацията им за движение. Приселци — 50 лв.

Приселци - 10 лв. Наредбата влиза в сила в 7-дневен срок от обявяването й в интернет-сайта на община Несебър. Офиси в офис-сгради. А с две оси! Лицата, са длъжни да водят регистър на настанените туристи и за реализираните от тях нощув.

Братово Стефка Аладжова Телефон: Данък върху наследствата?

Адрес за кореспонденция

Бургас, ул. Обущарски и шапкарски услуги - данъкът се определя според местонахождението на обекта:. Раздел I.

Пловдив, ул. Химическо чистене, за г! В случай че в този срок не са определени нови размери, пране и гладене - данъкът се определя на брой съоръжения според местонахождението на обекта:?

 • Струма 13.04.2020 в 17:00

  Данъкът върху недвижимите имоти се плаща на две равни вноски в следните срокове: от 1 март до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължим. Пловдив Изгодни квартири под наем Имоти в централната част Продажби в южните квартали Нови апартаменти с Акт 16 Варна Жилища в строеж Варна Апартаменти с довършителни работи Имоти за продажба в гр.

 • Череша 11.04.2020 в 11:19

  Последни публикации.

 • Паунка 08.04.2020 в 16:43

  Равда - 24 лв.