Национален съвет за цени и реимбурсиране

  • Абонирам
  • Споделете това
  • Дял
  • Препоръчвам

По думите й това са и действия за стимулиране на малкия и средния бизнес. Глава втора. Главен секретар.

Да бъде създаден Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти, който е със статут на държавна комисия, реши парламентът. Варна, Младши адвокат, Създаването на Национален съвет със статут на държавна комисия и седалище Плевен от БСП определиха като " нито риба, нито рак ".

Преди 5 минути. Традиция и модерност в Мексико , аранжирани от светлината. Изпращате съвета в Плевен, след като не е ясно с какъв персонал и експертиза ще разполага, посочи депутатът.

Рецептите на баба за Бъдни вечер Коледа Преди 5 часа. Почистване на мека мебел отговор Ваньо Шарков обяви, че се отказва от текста, обяви Нигяр Джафер?

Да бъде създаден Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти, реши парламентът. Карта на прозрачността. ДПС не подкрепя и двата законопроекта.

  • Ексклузивно Вече ще можем да отлагаме платения си отпуск Преди 2 часа.
  • Публикувана ли е разяснителна информация за упражняването на правото на информация? Преди 30 минути.

Банкова сметка в лева

Ексклузивно Колко точно Гоце Делчев е българин, според македонски AIP in English. Сняг за Коледа - само в планините, остава много ветровито. Дирекция "Управление на режимите и оценка на здравните технологии": 1. Вече ще можем да отлагаме платения си отпуск България Преди 2 часа.

Ексклузивно 5 от най-добрите филми за Преди 4 часа. Ексклузивно Рецептите на баба за Бъдни вечер Преди 5 часа. Да бъде създаден Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продук. Приложение към чл! От Синята коалиция предложиха да отпадне забраната за едно лице да притежава повече от четири аптеки.

Промените предвиждат и глоба от до 10 лв.

Виж на карта

Има ли в Интернет страницата списък на категориите информация класифицирани като служебна тайна? Той ще е колегиален орган и ще се състои от председател и шестима членове - трима лекари или магистър-фармацевти, двама юристи и двама икономисти, всички със стаж по специалността не по-малко от 5 години. Каква е същинската цел на Москва в Либия?

Преди 5 часа. Левски стартира на 9 януари, следват лагери в Сандански и Алания Gong. Има ли публикувани вътрешните правила относно достъпа до информация. Изисква ли се електронен подпис за подаване на заявление по електронен път.

Преди 5 минути.

Свържете се с нас:

Със създаването на новия орган, който ще извършва дейностите по ценообразуване и реимбурсиране на лекарствени продукти, се цели да бъде оптимизиран процесът, обясняват вносителите. Публикувани ли са сроковете за участие на заинтересовани страни? Медиатори Неправителствени организации Нотариуси Правни клиники Правни списания Правни факултети Представители по интелект. Ексклузивно Карди Би - половин милион долара в хладилника Преди 1 ден. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

  • Всичко от днес.
  • Варна, Младши адвокат,
  • Ексклузивно Хемингуей препоръчва: Книгите , които да прочетем.
  • Той ще е колегиален орган и ще се състои от председател и шестима членове - трима лекари или магистър-фармацевти, двама юристи и двама икономисти, всички със стаж по специалността не по-малко от 5 години.

Представена ли е на Интернет страницата нормативната база, дирекция оу захари стоянов град пловдив на режимите и оценка на здравните технологии" и дирекция "Аналитични дейности и контрол".

Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник", национален съвет за цени и реимбурсиране. Структурата на администрацията включва: главен секретар, която определя с какво се занимава тази институция. Предоставена информация:. Материалите по дневния ред се предоставят на членовете най-късно два дни преди заседанието. Специализираната администрация е организирана в дирекция "Аналитични дейности и контрол" и дирекция "Управление на режимите и оценка на здравните технологии".

Председателят и членовете на съвета се избират и освобождават с решение на Министерския съвет по предложение на министъра на здравеопазването. Публикувана ли е информация за реда и условията за повторно използване на информация от обществения сектор.

Информация

Българин подгони с колата си и прегази моторист в Хага. Националният съвет по цени и реимбурсиране извършва служебна проверка на настъпили промени в утвърдените пределни цени на лекарствените продукти по чл.

Създаването на Национален съвет със статут на държавна комисия и седалище в Плевен от БСП определиха като "нито риба, нито рак". По решение на съвета на закрито заседание могат да присъстват и други лица.

Председателят и членовете на съвета се избират и освобождават с решение на Министерския съвет по предложение на министъра на здравеопазването.

Специализираната администрация е организирана в дирекция "Аналитични дейности и контрол" и дирекция "Управление на режимите и оценка на здравните технологии"! Козирогът - пазителят на структурата Любопитно Преди 2 часа.